main_img_omlindning_2013

Omlindning

Vår verksamhet grundades med omlindning som specialitet 1948 och detta har vi arbetat med sen dess. Vi har idag 5 aktiva lindare, vilket gör oss unika och väldigt flexibla vid större lindningar.

Vårt arbetsområde innefattar allt från väldigt små motorer till motorer med flera tons vikt.

Standardomlindningar består av elmotorer, pumpstatorer, spolar och traversmotorer.

Vi levererar alltid kostnadsförslag vid omlindningar.