main_img_nycklar

JOUR

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att handla hos oss dygnet runt, 24/7/365.
Efter normal arbetstid har vi vår jour för att hjälpa kunden. Vi måste ta ut en jouravgift för varje jourtillfälle. Denna avgift är normalt 3.500 kr. Vi har även tillgång till en del av våra leverantörers lager på jourtid, vid dessa tillfällen tar våra leverantörer ut externa avgifter som kan variera, dessa samtalas innan kontakt tas.

Kontakta oss! Telefon 044-21 09 05 (Vidarekoppling görs automatiskt)

Jourreparationer

Vid reparation på jourtid tas jouravgift plus löpande timdebitering per påbörjad timme ut.
Måndag – fredag    16.00-20.00 (+ 50%/timme)
Måndag – fredag    20.00-07.00 (+ 100%/timme)
Röda Dagar/Helgdagar (+ 100%/timme)